In de puppycursus heeft u geleerd hoe men invloed kan uitoefenen op het gedrag dat de hond vertoont in allerlei verschillende situaties. In de beginners en gevorderden cursus heeft u daarna geleerd hoe die controle over de hond kan worden uitgebreid met bijvoorbeeld ”los van de lijn” en ”werken op afstand”. Er is echter nog meer wat het ”baasje” en zijn/ haar hond kunnen leren. In de hoofdgroep wordt duidelijk dat de hond alles aangeleerd kan worden, hoe we om kunnen gaan met het volwassen gedrag en gedragsveranderingen van de hond, hoe eventueel negatief gedrag kan worden voorkomen of kunnen ombuigen naar positief gedrag en hoe men een hechte band met de hond kan krijgen.

U zult merken dat de hond veel plezier beleefd om weer nieuwe dingen te leren. Ook zal hij steeds meer beseffen dat het baasje de belangrijkste prikkel is waar hij zijn aandacht op moet richten. De omgang baas – hond loopt als een rode draad door alle cursussen. Het is tenslotte erg leuk om samen bezig te zijn. U zult in deze cursus merken dat er nog meer uit de hond gehaald kan worden dan u waarschijnlijk voor mogelijk hield.

De volgende oefeningen komen onder andere aan bod:

•  Zit, lig en blijf op grote afstand;
•  Zit en lig waarbij de baas uit zicht is;
•  Los volgen naast de baas (dus zonder lijn aan de hond);
•  Afstand appel: het afwisselen op afstand van zit, lig en staan;
•  Het hier komen op grote afstand;
•  Het vooruitsturen van de hond;
•  Diverse specifieke volgoefeningen;
•  Omgang baas en hond;